top of page
Image by Giammarco Boscaro
  • Foto van schrijverT.M.J. Oosterhuis

WMO, van melding tot indicatie

Bijgewerkt op: 14 jun. 2023

Regelmatig verneem ik van cliënten dat hun WMO-aanvraag voor bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp of dagbesteding al maanden duurt. Dit is een ernstige zaak, want een WMO-indicatie is vaak dringend nodig en de gemeente is gebonden aan wettelijk vastgestelde termijnen.


De WMO-melding

De WMO is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving, de benodigde ondersteuning te bieden. Een WMO-melding is de eerste stap in het proces van het aanvragen van ondersteuning op basis van de WMO. De melding is vormvrij, maar het is verstandig deze via bijvoorbeeld de e-mail te versturen, zodat u een verzendbewijs in handen heeft.


Het onderzoek, een keukentafelgesprek

De gemeente dient aan de hand van de melding uw situatie te onderzoeken. Dit gebeurt meestal tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek. Daarbij wordt het door de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2018:819) vastgestelde stappenplan gevolgd:


Stap 1: De precieze hulpvraag wordt geduid. Daarbij mag de gemeente niet enkel uitgaan van hetgeen u in de melding heeft weergegeven, maar de volledige omvang van uw hulpvraag dient te worden vastgesteld.


Stap 2: Vervolgens moet bepaald worden wat – kort gezegd – de beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie zijn.


Stap 3: Als deze beide vragen op papier staan, kan (en moet) inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de door het college te organiseren noodzakelijke maatschappelijke ondersteuning.


Stap 4: Daarna moeten de eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, hulp uit het sociale netwerk en algemene voorzieningen in kaart gebracht worden, althans moet bezien worden of – en zo ja: in welke mate – deze aanwezig zijn.


Stap 5: Vervolgens dient geconcludeerd te worden of er voor het college van Burgemeester en Wethouders uiteindelijk nog iets te compenseren overblijft.


Stap 6: Voor zover dit in het individuele geval noodzakelijk kan worden geacht, dient specifieke deskundigheid te worden ingeschakeld.


De aanvraag voor een WMO indicatie

Het onderzoek van de gemeente mag maximaal zes weken in beslag nemen. De wet bepaalt dat indien de gemeente niet binnen zes weken haar onderzoek afrondt en u een ondersteuningsplan of de uitkomst van het onderzoek toezendt, u zelf een aanvraag kunt doen. De aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan. Na ontvangst van de aanvraag moet de gemeente u binnen twee weken een beslissing toezenden. Ontvangt u geen beslissing binnen twee weken dan kunt u de gemeente in gebreke stellen of zelfs de rechter inschakelen vanwege het niet tijdig beslissen op een aanvraag.


Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust en wachten geduldig af tot de gemeente haar onderzoek heeft afrond, hiermee benadelen zij echter zichzelf. De ingangsdatum van een indicatie betreft namelijk de aanvraagdatum en niet de meldingsdatum. Door een maandenlange wachttijd wordt een indicatie voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding veel later toegekend dan nodig. Maanden zorg die niet vergoed kan worden, omdat er nog geen aanvraag, maar enkel een melding was gedaan.


Mocht u dit herkennen en hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met ons kantoor. We staan u graag bij om zo spoedig mogelijk een WMO-indicatie te krijgen.

Hoe vraag ik een WMO indicatie aan?

193 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page