top of page
Image by Giammarco Boscaro

Mr. T.M.J. Oosterhuis – Putter is in 2009 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na het afronden van haar studie is zij enige tijd werkzaam geweest bij de Belastingdienst, waarna ze in 2012 is gestart bij een advocatenkantoor in Enschede. Bij dit kantoor heeft zij ruim tien jaar gewerkt. In 2023 is mr. Oosterhuis gestart met haar eigen advocatenkantoor.   

Mr. T.M.J. Oosterhuis - Putter PGB Advocaat WLZ Advocaat UWV WMO

Mr. T.M.J. Oosterhuis - Putter

Sociale Zekerheid

Persoonsgebonden budget

Orde van advocaten

Wij helpen u graag bij het maken van bezwaar en zo nodig bij het instellen van beroep en hoger beroep wanneer u een beslissing van een overheidsinstelling, zoals de gemeente of het UWV, ontvangt waar u het niet mee eens bent. Voor problemen met de AOW, kinderbijslag of bijvoorbeeld studiefinanciering kunt u bij ons terecht.

Ook staan wij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire bij.

Op het gebied van PGB heeft mr. Oosterhuis jarenlange ervaring opgedaan en landelijke bekendheid verworven. Zij procedeert zowel tegen het CIZ, de zorgkantoren en gemeentes als tegen de zorgverzekeringen namens haar cliënten. U kunt met al uw vragen over het persoonsgebonden budget bij haar terecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat mr. Oosterhuis ingeschreven op het rechtsgebied socialezekerheidsrecht, in het bijzonder sociale voorzieningen. Op grond van dit register is iedere advocaat verplicht zich ieder jaar verder te scholen in zijn of haar rechtsgebied.

Anker Rechtsgebieden
bottom of page