top of page
Image by Giammarco Boscaro
  • Foto van schrijverT.M.J. Oosterhuis

Hoe vecht u een beslissing van uw zorgverzekeraar aan?

Bijgewerkt op: 14 jun. 2023

Indien u zich niet kunt vinden in een beslissing van uw zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld een geweigerde of lagere vergoeding dan u heeft verzocht of de afwijzing van de aanvraag voor een PGB, dan kunt u de betreffende beslissing aanvechten.


Wat moet u weten over het aanvechten van een beslissing van uw zorverzekeraar?

Het volgende dient u hierover te weten:

1. Voordat u begint is het belangrijk om te begrijpen waarom de zorgverzekeraar de beslissing heeft genomen. Lees de polisvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden en verzamel

alle relevante informatie en documentatie, zoals brieven en e-mails van de zorgverzekeraar.

2. Verzoek tot herbeoordeling: Stel een formele, schriftelijke brief of e-mail op waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vermeld uw naam, adres, polisnummer en de datum van de beslissing waarvoor u een herbeoordeling verzoekt. Geef een duidelijke en onderbouwde argumentatie waarom u het niet eens bent met de beslissing. Voeg eventuele bewijsstukken toe die uw argumentatie ondersteunen. Het verzoek tot herbeoordeling kunt u bij de meeste zorgverzekeraars via een e-mailbericht indienen, maar per post is ook nog altijd mogelijk.

3. Over het algemeen reageert de zorgverzekeraar snel, vaak binnen twee weken. In de reactie kan de verzekeraar uw verzoek tot herbeoordeling toewijzen, afwijzen of om aanvullende informatie vragen.

4. Indien de zorgverzekeraar uw verzoek om een herbeoordeling afwijst en u het hier nog steeds niet mee eens bent, kunt u verdere juridische stappen overwegen. U kunt bijvoorbeeld een (civiele) rechtszaak starten of u wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).


De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke organisatie in Nederland die klachten en geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars behandelt. De SKGZ heeft twee afdelingen: de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Ombudsman Zorgverzekeringen: Als u een klacht heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar, maar u bent niet tevreden met de afhandeling of oplossing, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Zorgverzekeringen. De Ombudsman probeert te bemiddelen tussen u en de zorgverzekeraar om tot een oplossing te komen.


Geschillencommissie Zorgverzekeringen: Als de bemiddeling door de Ombudsman niet tot een oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze commissie behandelt formele geschillen en doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat zowel u als de zorgverzekeraar verplicht zijn zich aan de uitspraak te houden.


Meer informatie over de SKGZ en de procedures vindt u op de website: www.skgz.nl


5. Schakel juridische hulp in: Indien u er met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, kunt u overwegen juridische hulp in te schakelen via ons kantoor. Een gespecialiseerde advocaat staat u graag bij en adviseert u in het proces.

Hoe vecht ik een beslissing van de zorgverzekeraar aan?

67 weergaven

コメント


bottom of page