top of page
Image by Giammarco Boscaro
  • Foto van schrijverT.M.J. Oosterhuis

Hoe kunt u een beslissing van het UWV aanvechten?

Bijgewerkt op: 14 jun. 2023

Inleiding

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van werknemersverzekeringen en het verstrekken van uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er kunnen situaties ontstaan waarin u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. In dit artikel leg ik uit wanneer en hoe u een beslissing van het UWV kunt aanvechten.


Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV

Indien u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld de beëindiging van uw ziektewetuitkering of een afwijzing van uw WIA- of Wajong-aanvraag, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit moet binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift tijdig indient en dat het bezwaarschrift aan de volgende eisen voldoet:

  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer;

  • Geef het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (dit staat op de beslissing);

  • Beschrijf duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing;’

  • Voeg relevante documenten toe als bewijs;

  • En onderteken het bezwaarschrift.

Nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend, zal het UWV uw bezwaar in behandeling nemen. Het kan zijn dat het UWV u uitnodigt voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaar mondeling kunt toelichten en/of een aanvullend medisch onderzoek wordt uitgevoerd. Het UWV neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaar en informeert u schriftelijk over de uitkomst. Dit gebeurt meestal binnen 13 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift. Momenteel wordt deze termijn vaak niet gehaald als gevolg van een groot tekort aan verzekeringsartsen. Wanneer de bezwaarprocedure niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn wordt afgerond kunt u het UWV in gebreke stellen.


In beroep gaan tegen een beslissing op uw bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum waarop de beslissing op bezwaar is verzonden. In de beslissing op bezwaar staat vermeld bij welke rechtbank u in beroep kunt gaan en hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat u griffierecht moet betalen om in beroep te gaan.


In hoger beroep gaan tegen uitspraak van de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dit moet binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank. Ook hier geldt dat u griffierecht moet betalen.


Juridische bijstand bij het aanvechten van een beslissing

Het aanvechten van een beslissing van het UWV kan een juridisch ingewikkeld en tijdrovend proces zijn. Wij nemen deze werkzaamheden graag van u over en vanwege onze expertise en ervaring verhoogt u met onze juridische bijstand bovendien uw kans op succes. Wij stellen een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift voor u op en adviseren concreet over de te volgen stappen. Verder gaan we met u mee naar de (hoor)zitting bij het UWV en/of de rechtbank en bewaken de termijnen van het proces voor u.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons kantoor.

Aanvechten van een beslissing van het UWV

35 weergaven

Comments


bottom of page